štrukturálne analýzy | kvalita zvuku
vibrodiagnostika | termovízia | MKP

„Všetko výnimočné je tiché“ (R. Sarah)

Ponuka služieb

Konštruovanie a simulácie

Podpora pri vývoji rôznych strojných zariadení v oblasti optimalizácie ich vibroakustických vlastností.

Poradenstvo a školenia

Ponúkam školenia zamerané na optimalizáciu konštrukcie strojov z hľadiska zlepšenia ich vibroakustických vlastností ako aj školenia z oblasti technickej diagnostiky strojných zariadení.

Certifikáty