Publikované práce

Výber z publikovaných prác:

Problematika riešenia akustického komfortu vozidiel z hľadiska S/R/B hlukov
(MOT´or Nová technika, 9-10/2022, str. 110 – 111)

Použitie dynamického tlmiča na zlepšenie akustického komfortu automobilu
(Vedecký recenzovaný zborník z 25. medzinárodnej akustickej konferencie Kočovce 2022, str. 31 – 34)

Implementovanie hlasitosti na výstupnej kontrole systémov riadenia
(Strojárstvo, 2/2022, str. 60 -61)

NVH experimentálne metódy využívané pri vývoji automobilov a ich komponentov
(MOT´or Nová technika, 1-2/2022, str. 88 – 90)

Implementovanie hlasitosti na výstupnej kontrole systémov riadenia
(SPRAVODAJ ATD SR 1/2021, XXIV. ročník DIS 2021, str. 4 – 8)

Kvalita zvuku automobilov
(MOT´or Nová technika, 1-2/2021, str. 102 – 104)

Modálna analýza s pridanými hmotami
(SPRAVODAJ ATD SR 2/2020, XXIII. ročník DIS 2020, str. 24 -28)

Technická diagnostika – metódy a trendy
(MOT´or Nová technika, 1-2/2020, str. 98 – 99)

Možnosti analýzy a riešenia prechodových hlukov elektromechanických systémov riadenia
(Vedecký recenzovaný zborník z 24. medzinárodnej akustickej konferencie Kočovce 2019, str. 23 – 26)

Akustická kamera a jej využitie pri lokalizácii zdrojov zvuku elektromechanických systémov riadenia
(Vedecký recenzovaný zborník z 23. medzinárodnej akustickej konferencie Kočovce 2018, str. 47 – 50)

Štrukturálne analýzy a ich využitie pri optimalizácii elektromechanických systémov riadenia
(Vedecký recenzovaný zborník z 21. medzinárodnej akustickej konferencie Kočovce 2016, str. 59 – 64)

Aktívne znižovanie hlučnosti prevodových ústrojenstiev mobilných strojov
(Strojnícky časopis, 5/1995, str. 320 – 331)

Hluk a vibrácie motorových vozidiel
(MOT odborná príloha Motorové vozidlá, 1/1994, str. 6 – 7)

Active lowering noise of transmissions of mobile machines
(Vedecký recenzovaný zborník z 2. európskej konferencie TRANSCOM ´97, Žilina 1997, str. 211 – 216)

Automobilový priemysel – príležitosť i výzva
(TREND, 39/2004, str. 86)

Priemyselné vlastníctvo a trendy rozvoja techniky
(Strojárstvo, 5/1998, str. 34)