O mne

Moje podnikateľské aktivity sú vyústením dlhoročnej praxe so zameraním hlavne na NVH experimentálne metódy, ale aj ďalšie technické merania a analýzy využívané pri vývoji vozidiel. Ponúkam najmä merania a analýzy z oblasti technickej vibroakustiky a termovízie, tiež poradenstvo a odborné školenia. Inžinierske štúdium v oblasti konštruovania dopravnej techniky ako i doktorandské štúdium so zameraním na optimalizáciu dynamických vlastností hnacieho mechanizmu vozidiel som absolvoval na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Zúčastnil som sa tiež množstva školení a ďalších odborných podujatí v danej oblasti. Pracoval som na rôznych pozíciách vo vývojových oddeleniach niekoľkých renomovaných automobilových výrobcov a ich dodávateľov na Slovensku, v Českej republike a v Nemecku. Venoval som sa najmä riešeniu problémov hluku a vibrácií hnacieho mechanizmu vozidiel, podvozkových systémov (brzdy a elektromechanické systémy riadenia) ako i návrhu zariadení na výstupnú kontrolu produktu na základe vibrodiagnostiky. Okrem veľkého počtu meraní a analýz vykonaných v rámci riešenia rôznych projektov, som tiež autorom viac než 70 výskumných a vývojových prác, štúdií, posudkov, školiacich materiálov, publikovaných odborných článkov, najmä z oblasti vibroakustiky. V súčasnosti sa špecializujem predovšetkým na štrukturálne analýzy, riešenie dizajnu rôznych zariadení z hľadiska optimalizácie ich vibroakustických vlastností (kvality zvuku) a tiež na technickú diagnostiku strojov a zariadení (viac na Ján Haško | LinkedIn).