Ukážky z riešených úloh

Vibroakustické a termovízne merania a analýzy

Konštruovanie a simulácie