Technická podpora

Využite ponúkané inžinierske služby napr. ak potrebujete riešiť:

 • problematiku hluku a vibrácií pri vývoji strojov a zariadení (najmä z oblasti dopravnej, stavebnej, poľnohospodárskej techniky, prípadne výrobných systémov a zariadení)
 • konštrukčné práce menšieho rozsahu – návrh rôznych úprav, zlepšení (v súlade so zadaním objednávateľa, jeho technologickými možnosťami a pod.)
 • návrh a overenie vhodnej vibroakustickej metódy pre výstupnú kontrolu Vašich produktov (pre automatizované merania)
 • inštaláciu citlivých zariadení s náročnými požiadavkami na ich vibroizoláciu (napr. presná meracia technika, elektronika rôznych technologických zariadení, laserová technika a pod.)
 • overenie vibračných testov – napr. odladenie upínacích prípravkov (vylúčenie rezonancií týchto prípravkov z frekvenčného rozsahu testovania), správnosť nastavenia parametrov testovania (kontrola testovacieho profilu, zaťaženia) a pod.
 • zistenie technického stavu stroja bez potreby demontáže, na mieste jeho inštalácie (využitím vibrodiagnostických metód kombinovaných napr. s meraniami použitím termokamery, stroboskopu, sonoskopu, endoskopu a pod.)
 • zabezpečenie technických meraní a analýz v súvislosti s riešením zníženia nadmerného hluku a vibrácií strojných zariadení
 • identifikáciu miest nežiadúcich únikov tepla rôznych stavebných objektov (termovízne merania z exteriéru a interiéru príslušného objektu)
 • odborné preklady z/do jazyka anglického

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI – KVALITNÉ VYBAVENIE – VÝHODNÉ CENY

  Vložte tento kód: captcha